De GroenenAmsterdam kiest 2014 | Kandidaten
En heb je vragen of opmerkingen ? Mail: amsterdam@degroenen.nl

Initiatiefnemer ‘van onderop’

Ronald Schonberger (53 jaar) is de afgelopen vier jaar fractievoorzitter van De Groenen in stadsdeel West geweest en al sinds 2002 actief in de Amsterdamse politiek, ondermeer als raadslid in Westerpark. Nu voert hij de lijst aan voor de gemeenteraad. Ronald is een ‘selfmade-man’, een autodidact, die zijn levenlang met initiatieven van onderop bezig is geweest. Geen academicus (overigens wel de detailhandelschool gedaan), maar een man van de praktijk. Zo zat hij in het bestuur van Noppes (Amsterdams ruilhandelsysteem) en van opbouwwerk in Westerpark. Daarnaast organiseerde hij in de Graansilo, een van de succesvolle broedplekken in de jaren negentig, meer dan honderd rollerskateparties waar driehonderd mensen rondreden en achthonderd personen danste op een avond. Verder is hij betrokken geweest bij een aantal kraakacties om historische panden te behouden (of mensen zonder huis onderdak te geven).

Buurt:
Woont in de Spaarndammerbuurt, Amsterdam West.

Thema’s
1) Luchtkwaliteit
Het wordt steeds duidelijker hoe groot de gezondheidsrisico’s van fijnstof zijn. Onlangs is bewezen dat de kans op longkanker aanzienlijk wordt verhoogd, met maar een klein beetje hogere concentratie van fijnstof. Het is van groot belang dat er een cultuurverandering komt in denken, want we halen de Europese luchtkwaliteitsnormen nog steeds niet. Daarom is het belangrijker dan ooit om echt een overstap te maken naar alternatieve energiebronnen en werk te maken vergroening van de stad. Samen groen, gewoon doen!

2) Groeiende tweedeling
Op alle terreinen zie je dat terugkomen; door bezuinigingen op welzijn, worden mensen steeds meer op zichzelf teruggeworpen. Minder toegankelijke thuiszorg en ook van mindere kwaliteit. Daarnaast worden vormen van hulp steeds meer collectief georganiseerd (schuldhulp) en minder gericht op het individu en is het onduidelijk hoe er toezicht wordt gehouden op de toewijzing van zorg. Tot wie kan iemand zich wenden als hij niet de hulp krijgt waar hij of zij om vraagt?

3) Sociale huur
Onder het mom van het divers maken van wijken, worden minder welgestelden steeds meer naar de randen van de stad verwezen en de regio Amsterdam ‘ingeduwd’. Het splitsen en samenvoegen van sociale huurwoningen moet echt stoppen. Er dient vooral klein en duurzaam gebouwd te worden, omdat er maar beperkte ruimte in de stad is en de huur van deze woningen onder de liberalisatiegrens blijven. Vooral jongeren en ouderen hebben zo de mogelijkheid een plek in de stad te verwerven of te behouden.