De GroenenAmsterdam kiest 2014 | Kandidaten

Dame met vrijzinnige idealen

Deze dame (55 jaar) is vooral te vinden in de sociaal-culturele hoek en heeft niet altijd de behoefte om zich te conformeren aan de grijze massa – dat wordt dan al snel alternatief genoemd, maar je zou het ook gezond verstand kunnen noemen. Zo houdt zij zich in het dagelijks leven bezig met kunst en muziek en richt zich op de groene kant van de stad. Ze vindt het van groot belang dat het bestaande groen behouden blijft en wil daarnaast meer natuurlijke elementen (parken en plantsoenen) realiseren in en om Amsterdam.  

Buurt:
Ik woon in Amsterdam West.  

Thema’s:
1) Vrij
Ik wil onze mooie stad Amsterdam graag weer de aantrekkelijke, vrije, vriendelijke, tolerante, creatieve, multi-culturele, democratische uitstraling teruggeven die zij ooit had. Met die gedachte, ben ik voorstander om de vertrutting in deze stad onder de loep te nemen en een halt toe te roepen. Belangijk is om inwoners weer meer mogelijkheden te geven voor initiatieven om zo een bijdrage te kunnen leveren dat het bezoeken en bewonen van Amsterdam weer aantrekkelijk maakt. En minder betutteling: flexibele sluitingstijden van openbare gelegenheden, het aan de uitbaters zelf overlaten of roken wel of niet wordt toegestaan en welke openingstijden zij hanteren voor terrassen (zowel op de avond zelf als door het jaar heen) en het gedogen van coffeeshops.

2) Privacy
Ik vind het belangrijk om juist in deze tijd de privacy zoveel mogelijk te beschermen: cameratoezicht en legitimatieplicht moet worden geminimaliseerd.  

3) Broedplaatsen
Het is belangrijk om plaatsen in de stad te behouden waar de mogelijkheid is om je te uiten op allerlei vlak (kunst, theater, muziek) en daarnaast om nieuwe te realiseren. De gemeente zou dit moeten subsidiëren in plaats van erop beknibbelen.