De GroenenAmsterdam kiest 2014 | Kandidaten

Wereldverbeteraar die verder kijkt

Rijndert Doting (56 jaar) heeft rechten gestudeerd aan de VU en de UVA in Amsterdam en zich ook een jaar verdiept in Bouwkunde in Delft. Tot nu tot heeft hij gemerkt dat tussen wat partijen zeggen en wat partijen doen een groot verschil is: heeft u een hypotheek of wilt u belastingverlaging, een groeiende economie of een weelde aan parkeermogelijkheden? Er is altijd een partij die u zal wijsmaken dat door juist op hen stemmen uw belangen veilig zijn, maar nadat men uw stem binnen heeft, blijkt het lastig om al deze beloftes in te lossen. Waarom hij kiest voor de Groenen? Omdat hij daar gelijkgestemden ontmoet die net als hij vinden dat de kost voor de baat uit moet gaan en dat toekomstige generaties juist de vruchten moeten plukken van onze ideeën over het milieu, behoud van oceanen en gezondheid van onze aarde. Vooral ook het behoud van onze eigen gezondheid. Met al zijn expertise maakt hij nu de stap naar de politiek. Deze wereldverbeteraar laat zich geen knollen voor citroenen verkopen, kijkt verder dan zijn neus lang is en gaat niet voor het korte termijn succes.

Buurt:
Ik woon in Landlust in West.

Thema’s:
1) Economie en sociale zekerheid
Er is een klein probleempje ontstaan met de economische groei. Banen worden geschrapt, het aantal werklozen groeit en tja daar zit u dan ineens ook bij. Banken hebben hun geld belegd in onbegrijpelijke financiële producten, hetgeen voor hun klanten betekent dat ze geen leningen meer kunnen krijgen De woningmarkt zit vast. Ineens merkt u dat geld ook niet alles is, maar ja die verplichtingen hé. Intussen proberen we de economie gezond te maken. Dit houdt simpelweg in dat de belangen van de superrijken worden veiliggesteld, meer niet. En u mag het betalen, hoe minder u heeft hoe meer u betaald, zo werkt het systeem. Hun systeem! Gelukkig groeit het aantal mensen die hier schoon genoeg van hebben harder dan het kapitalisme hebben kan. Voor deze mensen wil ik opkomen en ik wil hun stem vertegenwoordigen.

2) Wonen
Ik ben tegen het splitsen en vergroten van sociale huurwoningen, indien dit als negatief effect heeft dat de huren hierdoor zodanig worden verhoogd dat met name lagere inkomensgroepen buiten de boot vallen. Het samenvoegen van sociale huurwoningen zodat 'gezinnen in hun buurt kunnen blijven wonen’ schiet dan zijn doel voorbij. Het geven van een nieuwe innoverende bestemming aan historische sociale panden is naar mijn mening dan ook alleen zinvol indien de woningen worden bewoond door groeperingen voor wie deze panden ooit zijn gebouwd. Nu de sociale woningbouw 'als aanhoudende bron van zorg voor de regering' is verworden tot een leuk investeringsobject voor kansrijke veelverdieners, wordt het zaak om de toekomst hiervan eens ernstig te heroverwegen. Ik ben dan ook van oordeel dat u bij De Groenen aan het juiste adres ben om tegenwicht te bieden aan de kadavers van heilige koeien als hypotheekrente aftrek, meer parkeergelegenheid, en belastingverlaging.