De GroenenAmsterdam kiest 2014 | Kandidaten

Verbinder met praktische inslag en zen

Bij vele broedplaatsen heeft Maks (45 jaar) rondgelopen en vaak was hij een verbindende factor, een trouwe kracht die bereid is om zijn handen uit de mouwen te steken. Wellicht dat zijn Middelbare Middenstands Opleiding een eerste signaal was van zijn ondernemende, praktische inslag. Momenteel is hij medewerker van Zaal100, waar hij vaak achter de bar staat en ook is hij buurtambassadeur van de Staatsliedenbuurt. Zijn onderzoekende inborst bracht hem een Boedhistische levenshouding, op zoek naar harmonie met zichzelf en de omgeving.

Buurt:
Maks woont al ruim twintig jaar in Amsterdam en een groot deel daarvan in de Staatsliedenbuurt in West.

Thema’s:
1) Broedplaatsen
2) Leegstand
3) Meer groen (geveltuinen, moestuinen)
4) Legaliseren van cannabis en aanpak van achterdeur problematiek soft-drugs.

Wat groen is, moet groen blijven!