De GroenenAmsterdam kiest 2014 | Kandidaten

Hoeder van water en groen

Arthur Boelhouwer, tweëenzestig jaar, is al jarenlang lid van De Groenen. Een groot gedeelte van zijn leven is hij stuurman geweest op de Grote Handelsvaart (GHV). Sinds 1979 bewoont hij een woonark in het Zijkanaal H, langs de Noorder IJ-plas, waar de afgelopen decennia meerdere bedreigingen zijn afgewend. Eerst door een buurtkomitee en later door “Bewonersvereniging Zijkanaal H”, waarvoor hij zich inzet als secretaris en bestuurslid van het eerste uur. Soms ging het om de rechten van woonschepen zelf te beschermen, om ongunstige erfpachtregelingen te voorkomen, maar vaker ging het om het behoud van de natuur en de plas zelf. Zijn speciale aandacht ging ernaar uit om de stort van verontreinigd baggerspecie te voorkomen en ook onzalige plannen om er een bedrijfsterrein van te maken. En met succes! Sinds vorig jaar is de Noorder IJ-plas officieel een natuur-en recreatiegebied en dit jaar worden er zes Hooglanders op de oostoever losgelaten.

Buurt:
Ik woon in Amsterdam Noord (op de grens met Zaandam).

Thema’s:

1) Meer groen
In de eerste plaats wil ik me inzetten voor behoud en versterking van het groen in de stad. En geef voorrang aan de fiets in het verkeer. Bovendien houd ik een kritische blik op hoe Amsterdam omgaat met veranderde wetgeving, zoals bestuur, uitkeringen en zorgtaken.

2) Tegen commercialisering
Ik ben tegen vercommercialisering in de stad Amsterdam, met al maar meer toeristen. Die150 miljoen om de zeesluis bij IJmuiden tien jaar eerder te vervangen, zodat ook de grootste cruiseschepen de stad in kunnen, vind ik zonde van het geld! En Schiphol is niet heilig: dit milieuvervuilende transportmiddel moet niet verder uitbreiden, want slecht voor de gezondheid van de bewoners van Amsterdam en omgeving!