De GroenenAmsterdam kiest 2014 | Kandidaten

Democraat met doe-het-zelf mentaliteit

Khaled Sakhel (49 jaar) heeft in 2008 zijn eigen partij opgericht met als doel om de burgers van Amsterdam West meer invloed te geven in de politieke besluitvorming en daarnaast om de omgeving groener te maken. In de campagnefase kruisde hij de degens en paden met andere politieke partijen om West, zo ook De Groenen. Om een lang verhaal korter te maken, hij zag veel raakvlakken tussen zijn eigen programma en dat van De Groenen en zo werd hij vanaf 2010 duo-raadslid voor De Groenen in Amsterdam West. Zijn doel is om de lokale omgeving veiliger te maken voor fietsers en voetgangers en ook om stedelijke gebieden autoluw maken. Juist de lokale politiek biedt de mogelijkheid aan burgers en haar vertegenwoordigers om tezamen keuzes te maken en politiek terug te geven aan de burgers. Ook heeft hij zitting in het landelijk bestuur van De Groenen.

Buurt:
Sinds januari heeft hij Amsterdam West ingeruild voor Amsterdam Centrum.

Thema’s:
1) Verkeer
Als lijsttrekker voor Amsterdam Centrum wil ik meer aandacht genereren voor een veilige, groene en duurzame verkeersinfrastructuur. Op deze wijze wordt de stad leefbaarder groener en biedt het meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

2) Privacy
Dit thema vind ik heel belangrijk. Onder meer adviseer ik de Europese Groenen (in het Europees parlement) op gebied van internet, privacy en anonimiteit.