De GroenenAmsterdam kiest 2014 | Kandidaten

Visionair in beelden

Rakesh Mijling (36), conceptueel denker en zelfstandig ondernemer op het gebied van korte promotiefilms, heeft filmpjes gemaakt voor maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld Greenpeace. Na zijn Master of Arts behaald te hebben is hij begin 2000 het freelance-pad op gegaan om in zekere mate van vrijheid beelden en concepten te kunnen uitdenken. Onder meer een film die aanzet om zwerfafval tegen te gaan en burgers op te roepen hun eigen leefgebied op te ruimen. Ook korte documentaires zoals een verslag van de Kosmopolite Art Tour “Signs of Mokum”, een evenement in de vrijplaats Amsterdam Roest waar kunstenaars vanuit de hele wereld hun artistieke kunsten hebben vertoond.

Buurt:
Zeeburg / Cruquius buurt

Thema’s
1) Stadsvernieuwing
Ik wil onderzoek doen naar wereldwijde stadvernieuwingen die toepasbaar zijn in Amsterdam op het gebied van lichtvervuiling, luchtkwaliteit, woonplezier en kinderspeelplaatsen. Daar met mijn expertise bekendheid aan geven, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een online platform. Er gebeuren in de wereld genoeg goede dingen. Zie het initiatief van kunstenaar Daan Roosegaarde om lichtvervuiling en energieverspilling tegen te gaan, met het Glow-in-the-Dark park en de lichtgevende (belijning van) fietspaden. Dat zijn perfecte kansen die je kunt gebruiken voor de stad Amsterdam.

2) Duurzaam en democratisch
Binnen het buurtplatform Cruquius in stadsdeel Oost worden op dit moment allerlei kleine en grote duurzame projecten ontwikkelt. Die wil ik ondersteunen, ook vanuit de gedachte dat burgerinitiatieven moeten kunnen pruttelen en kunnen opborrelen. Via internet is nog veel meer winst te behalen op het gebied van burgerparticipatie, ook al is dat soms wennen voor een gemeentebestuur.