De GroenenAmsterdam kiest 2014 | Kandidaten

Waakhond van rechtvaardigheid

Elly Kamp (roepnaam: Lee), is 60 lentes jong, meester in de rechten en sinds anderhalf jaar duo-raadslid voor De Groenen in West. Daar zet zij haar expertise in op het vlak van welzijn en zorg, opdat op een rechtvaardige wijze met kwetsbare mensen wordt omgegaan en voorzieningen ruimhartig worden toegewezen - niet alleen naar de wet, maar ook volgens het hart. Daarnaast staat ze al vele jaren elke zaterdag in de Wereldwinkel van Heemstede. Met haar juridische achtergrond heeft ze gewerkt bij de gemeente Abcoude en later als secretaris voor een onderwijsinstelling voor ambtenaren in Den Haag. Namens de FNVvrouwen nam zij deel aan het FNV/WAO-beraad, last but not least heeft zij taalles gegeven aan Marokkaanse vrouwen.

Buurt:
Ik woon in de Zeeheldenbuurt van West.

Thema’s:
1) Zorg en welzijn
Met angst en beven kijk ik er naar hoe gemeentes de klappen moeten gaan opvangen van de bezuinigingen die het rijk doorvoert, juist op het terrein van zorg en welzijn. De WMO moet de AWBZ gaan vervangen, maar hoe daaraan precies uitvoering gegeven gaat worden is een groot raadsel. Daar wil ik me tegenaan bemoeien, evenals het belang van buurtcentra om eenzaamheid, met name onder de oudere Amsterdammers, tegen te gaan.

2) Brede Scholen
Ook wil ik blijven volgen hoe de Brede Scholen verder worden ontwikkeld. Afgelopen jaren heeft de gemeente en stadsdelen daar lijkt wel afzonderlijk van elkaar beleid voor gemaakt en dat komt heel vaak de uitvoering niet ten goede.