De GroenenAmsterdam kiest 2014 | Kandidaten

Duizendpoot die strijdt voor een groene en sociale wereld

Het is natuurlijk vloeken in de groene kerk, maar misschien kun je Theo van Hagen (52 jaar) wel scharen onder een van de groenste De Groenen-leden. Om in contact te blijven met de natuur en de seizoenen te ervaren, zet hij bijvoorbeeld in de winter de kachel niet aan. Als bijkomend effect bespaart hij zo flink op de energierekening en heeft hij het snikheet in elke andere huiskamer, maar dat terzijde. Ook voert deze groene diehard actie in Noord om de Cypressen in de Van der Pekstraat te behoeden voor kap. Onlangs heeft hij namens de buurt een rechtszaak tegen het stadsdeel aangespannen om deze bomen te behouden, maar helaas oordeelde de rechter dat deze toch het veld moeten ruimen voor ‘een herinrichting’. Wel is afgedwongen dat er voldoende Iepen worden terug geplant. Maar Theo’s roots en activiteiten laten zien dat zijn maatschappelijke betrokkenheid en passie verder gaat. Bijvoorbeeld was hij een begenadigd Flamenco guitarist, een studie van universitair niveau, en hij is meer dan tien jaar werkzaam geweest als mantelzorger en bejaardenhulp. Ook heeft deze duizendpoot enkele jaren het fietsbedrijfje “Roekieman Low Riders” draaiende gehouden en sinds een jaar of zes zet hij zich in voor mensen die gemarginaliseerd dreigen te worden: eerst heeft hij zich ingezet voor de opvang van daklozen en nu voor vluchtelingen -  bij het Amsterdams Steunpunt voor Vluchtelingen (ASKV).  

Buurt:
Ik ben woonachtig in Amsterdam Noord, het groene stadsdeel!  

Thema’s:
1) Meer groen
Ik vind het om veel verschillende redenen belangrijk dat er in de openbare ruimte meer groenvoorzieningen komen, om er een paar te noemen: het komt de gezondheid en welbevinden van mens en dier ten goede en genereert natuurlijk schone lucht!  

2) Moderne burgerparticipatie
Een ander punt waar ik aan wil werken is de verbetering van communicatie tussen burger en overheid en het verruimen van de inspraakmogelijkheden via moderne media zoals internet.